“Jeg vil anbefale Rikke til alle der har brug for at for både hjertevarm og professionel sparring til et sporskifte i livet”

Anne Lindblad

Velkommen, skønne dig! Her kan du lære, hvordan du kan gå fra at føle dig som en usikker statist i dit eget liv til at stå stærkere og mere balanceret i dig selv. Her kan du læse, hvordan andre er gået fra uklart till klart i deres liv…

Min største gevinst har været at mine værdier og holdninger er blevet meget konkrete, jeg kender min retning, og personligt har jeg fået et mentalt skulderklap, at jeg er okay og mine holdninger/værdier er okay.

Nu kan jeg mærke, at jeg står ved mig selv, og jeg formår både mærke og tænke, at jeg er okay, som jeg er.

Jeg overvejede virkeligt om forløbet var det jeg skulle arbejde med nu. Min udfordring var at se mig selv og de værdier jeg har som ok. Efter forløbet med Rikke kan jeg mærke, at jeg står ved mig selv, min holdning og formår at både mærke og tænke, at jeg er okay, som jeg er. Min største aha-oplevelse har været indsigten i de mange værdier, som jeg har adopteret fra familie og andre omkring mig, fuldstændigt ubevidst.
Min største gevinst har været at mine værdier og holdninger er blevet meget konkrete, jeg kender min retning, og personligt har jeg fået et mentalt skulderklap, at jeg er okay og mine holdninger/værdier er okay.
Jeg vil anbefale Rikke og hendes forløb til alle som har brug for hjælp med afklaring af hvem de egentlig er, og hvad de står for.

Rikke Kristine Hansen

Rikke er en skøn samtalepartner. Nærværende og anerkendende, men samtidig ikke bange for at udfordre og pege på blinde vinkler.

Jeg stod ved en skillevej i livet og følte mig uklar om, hvilke næste skridt jeg skulle tage i mit arbejdsliv, dvs. fortsætte som selvstændig eller søge faste stillinger.

Min udfordring er der stadig, men jeg er blevet mere bevidst om, hvad der holder mig fast i ubeslutsomheden – og om hvilke ting, der er vigtige for mig i mit arbejde, uanset om jeg er selvstændig eller ansat – og især også, hvad jeg ikke skal søge hen i mod.

Min største a-ha oplevelse var at samtalen med Rikke fik mig til at falde ind i et gammelt tankemønster omkring mit arbejdsliv, som jeg pludselig kunne se helt tydeligt bagefter.

En tankevækkende samtale med masser af konstruktivt modspil og nyt mod til at udforske mine alternativer.

Jeg vil anbefale Rikke til alle der har brug for at få både hjertevarm og professionel sparring til et sporskifte i livet.

Anne Lindblad

Rikkes online forløb har givet mig en helt ny ro i mig selv og et flow i handlekraft.

Inden jeg startede på Rikkes forløb, var jeg virkelig i tvivl om det var noget for mig. Jeg ville gerne finde ud af, hvilket job jeg skulle gå efter og finde et nyt ståsted i mit liv. Online forløbet med Rikke har givet mig en helt ny ro i mig selv og et flow i handlekraft. Min største erkendelse var, at jeg blev klar over, at alt matchede til det job jeg faktisk søger væk fra. Forløbet har helt konkret givet mig en ny måde at lytte til mig selv på. Jeg vil anbefale Rikkes forløb til alle kvinder der er faret vild i livet.

Pernille Sørensen

Her på den anden side af forløbet med Rikke har Jeg virkelig fundet ud af, at det er vigtigt at have styr på sine værdier for at være lykkelig og for at forme sit liv på en måde som giver mest mening for en selv.

Inden jeg startede forløbet, var jeg i tvivl, om jeg ville kunne finde ind og mærke, hvad der var gemt væk. Kunne jeg være ærlig over for mig selv? Jeg blev tit grebet af følelsen af at alt var forkert, og jeg ønskede mig alt muligt andet end det som jeg har. Jeg kunne ikke mærke, hvad det var, der gjorde mig glad – og hvad jeg gør for at gøre andre glade.

Her på den anden side af forløbet med Rikke har Jeg virkelig fundet ud af, at det er vigtigt at have styr på sine værdier for at være lykkelig og for at forme sit liv på en måde som giver mest mening for en selv. Derved kan man også være en meget bedre, stærkere og mere troværdig udgave af sig selv over for andre. En af mine største erkendelser har været de mønstre, som gik igen i mange af mine historier om mig selv.

Jeg er blevet bevidst om nogle vigtige værdier for mig, som jeg ikke har anerkendt og prioriteret på samme måde før, som jeg gør nu. Jeg har stadig et arbejde at gøre med at grave ned i og belyse mine værdier – men jeg kan mærke, at jeg er blevet mere glad og mere bevidst om at ville være glad. Jeg har fået Indsigt i mine livsmønstre og et afgørende springbræt til et mere bevidst liv.

Jeg vil klart anbefale Rikke og hendes online forløb til dem, som indimellem synes at tingene er lidt leverpostej, at de ikke kan mærke hvad der gør dem glade – det være sig i mange aspekter både personligt og arbejdsmæssigt.

Susanne B Mogensen

Føler du det også nogle gange, som om du er blevet hægtet af dit eget liv? At det er blevet svært at mærke dig selv, når resten af din hverdag buldrer, brager og støjer derudad? At din glæde og overskud er forsvundet?

Her kan du læse mere om mit forløb “Bliv en stærk kvinde”

Jeg har fået mig et meget stærkere og tydeligere ståsted. Både for mig selv og min egen bevidsthed, men helt klart også i mødet med andre mennesker.

Jeg har haft en tendens til at synes, at mit problem og mine udfordringer ikke var vigtige nok.

Udfordringen var at jeg havde svært med at identificere mig selv i forhold til andre – jeg havde svært ved at finde mit eget ståsted i stedet for at bruge min energi på at udfylde andres forventninger til mig.

Først og fremmest har mine samtaler med Rikke hjulpet mig med at finde frem til kernen i mit problem – den havde jeg svært ved selv at få øje på, hvilket gjorde det utrolig svært for mig at arbejde selvstændigt med min udfordring. Min største aha-oplevelse var helt klart at finde frem til, hvilken betydning min historie har haft, og hvordan gamle mønstre i virkeligheden havde påvirket mig, og ad den vej at finde årsagen til min utilfredshed.

At arbejde sammen med Rikke har givet mig klarhed over mine tanker og en bevidsthed om, hvordan jeg fremadrettet kan agere for at definere mig selv. Jeg har fået mig et meget stærkere og tydeligere ståsted. Både for mig selv og min egen bevidsthed, men helt klart også i mødet med andre mennesker.

Jeg vil anbefale et forløb hos Rikke til alle, som har brug for at arbejde med personligt lederskab og som har brug for at finde frem til, hvad der rører sig dybest inde – Rikke er fantastisk til at finde frem til mønstre som måske er så fastgroede, at man ikke engang selv er klar over at de er der.

Rikke er en fantastisk lytter. Hun er virkelig god til at spørge ind og giver masser af plads til eftertanke. Hun giver ikke direkte svar på de ting, der dukker op i samtalen, men leder mig selv hen til svaret, hvilket gør at jeg bliver så meget klogere på mig selv. Det er et rigtig godt grundlag, for den proces, jeg selv skal i gang med, undervejs i forløbet. Rikke er super god til at følge op, og hjælper mig til at forblive aktiv i processen.

Henriette Kjærsgaard